Заповед №1562 / 20.10.2023 г. относно определяне на за сметосъбиране и сметоизвозване

Заповед №1562 / 20.10.2023 г. относно определяне…