Заповед №ПО-09-2932/20.07.2022 г. – с.Белица

Заповед №ПО-09-2932- с.Белица

Заповед № 750/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен…

Заповед №749/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен…