Пожарната опасност по време на жътвената кампания

      Напомняме на всички, които…