Заповед РД-01-329/19.07.2022 г. на Директора на РЗИ – Софийска област

Заповед №РД-01-329/19.07.2022 г. на Директора…

Пожарната опасност по време на жътвената кампания

      Напомняме на всички, които…