ОБЩИНА ИХТИМАН – ОФИЦИАЛЕН САЙТ
DSC_0023
DSC_0009
DSC_0007
DSC_0015
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0018
DSC_0013
DSC_0021
DSC_0001
previous arrow
next arrow

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

| Обяви | Заповеди | Съобщения | Друга административна информация | Виж всички |

Важно съобщение във връзка с промени във формата за нареждане от/към бюджета

Обявление до всички заинтересовани лица на проект за ПУП-ИПР за с. Яздирастовци, общ. Ихтиман

Обявление до всички заинтересовани лица на Проект ПУП-ИПРЗ за с. Поповци

Заповед № ТР-11 София / 26.09.2023 г. – Договор за изпълнението на обществената услуга за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Републиканската, Областната и Общинската транспортна схема, за срок от 6 месеца, считано от датата на настоящата заповед по линиите

Заповед №1455 / 27.09.2023г. за одобряване Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация – ИПР – промяна на УПИ II и УПИ III от кв.54 по плана на с. Вакарел, общ. Ихтиман

Обявление за постъпило заявление с проект за ПУП-ПР, ПУП-ИПЗ и ПУП-ПУР за ПИ 10029.135.870, м.“Гнилата“, с. Вакарел, общ. Ихтиман

НОВИНИ ОТ ОБЩИНАТА

СЪОБЩЕНИЕ

От 09.08.2023 г. /Сряда/ започват ремонтни…