Добрият пример в Черньово – деца изчистиха градинка

Градинката в центъра на село Черньово,…

Заповед № 750/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен…

Заповед №749/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен…

Обява

до заинтересованите лица и общественост На…

Опазване на чистотата на територията на Община Ихтиман

Съгласно чл. 19 от Наредба №1 на…

Покана за публично обсъждане на бюджета

На основание чл.84, ал.2 от Закона за…

Съобщение

Община Ихтиман съобщава на заинтересованите…