Възстановяване на настилката на уличното платно и тротоарите

От 28.07.2022 г. започва възстановяването…

Заповед №ПО-09-2948/20.07.2022 г. – гр.Ихтиман

Заповед №ПО-09-2948 - гр.Ихтиман

Заповед №ПО-09-2946/20.07.2022 г. – с.Вакарел

Заповед №ПО-09-2946 - с.Вакарел

Заповед №ПО-09-2955/20.07.2022 г. – с.Черньово

Заповед №ПО-09-2955 - с.Черньово

Заповед №ПО-09-2952/20.07.2022 г. – с.Пауново

Заповед №ПО-09-2952 - с.Пауново

Заповед №ПО-09-2954/20.07.2022 г. – с.Стамболово

Заповед №ПО-09-2954 - с.Стамболово