SvetovedDenSpin

1-ви декември – Световен ден за борба срещу СПИН

На 1 декември отбелязваме Световния…