Обявление

Издадена заповед 776/08.06.2022г.за одобряване…

Добрият пример в Черньово – деца изчистиха градинка

Градинката в центъра на село Черньово,…

Заповед № 750/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен…

Заповед №749/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен…