Заповед РД-01-329/19.07.2022 г. на Директора на РЗИ – Софийска област

Заповед №РД-01-329/19.07.2022 г. на Директора на РЗИ  – Софийска област за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област за срок от 20.07.2022 г. до 19.08.2022 г.

Заповед №РД-01-329