Изграждане на улично осветление по околовръстния път на град Ихтиман

Продължава изграждането на улично осветление по околовръстния път на град Ихтиман. Беше изграден и пуснат в експлоатация още един участък между улица „Стипон“ и пътя за мотел Ихтиман. През следващата година ще бъде осветен целия околовръстен път на града.