Покана за сесия на Общински съвет – сесия №9 на 28.06.2024 г.

Покана Покана