Заповед №815 / 25.06.2024 г. за забрана използване водата за непитейни нужди

Заповед