Заповед №754/13.06.2024г за одобрение изменение на кадстрален план за кв.22, с. Мечковци, общ. Ихтиман

ЗаповедЗаповед