Съобщение с изх.№Юл-!№//11.06.2024г. за обявяване на заповед №557/13.05.2024г. на наследници на имоти съседни на ПИ 10690.200.66,с.Веринско и на ПИ 29388300.58,с.Живково ,община Ихтиман

Съобщение
Съобщение