Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2023” на Община Ихтиман

На основание чл.140 ал.4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр.Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

Отчет за изпълнението на Бюджета за 2023 г. на Община Ихтиман. 

Обсъждането ще се проведе на 17.06.2023 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр.Ихтиман

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ихтиман е публикуван на интернет страницата на общината https://ihtiman.bg/ и ще е на разположение в Общински съвет гр. Ихтиман.

Приложения