Обявление на проект за ПУП-ИПР за гр. Ихтиман – разделяне на два нови УПИ

Обявление