Заповед №643 / 27.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП-ИПЗ за поземлени имоти в м. Герена, с. Вакарел, общ. Ихитимн в местност

Заповед