Обявление изх.№Юл-108/22.04.2024г. за обект Подземно трасе на кабелен електропроводза присъединяване на ФЕЦ в ПИ10690.97.339,10690.97.338, 10690.97.307 ,местност“Секията“, с.Веринско, община Ихтиман

Обявление