Заповед № 601/17.05.2024 г. за одобряване на изменения на кадастрален план по плана на с. Вакарел, общ. Ихтиман

Заповед Заповед