Съобщение за промяна в тарифата за базисните минимални цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Докладна за промяна в тарифата