Заповед № 544/09.05.2024г. на Кмета на община Ихтиман за допускане изработване на проект ПУП-ИПР в обхвата на кв. 4 по плана на с. Поповци, общ. Ихтиман

Обявление
Обявление