Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2024 / 2025 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2024 / 2025 г.