Заповед №350 / 29.03.2024 г. за разрешение изработването на ПУП-ИПР за с. Черньово, общ. Ихтиман

Заповед