Заповед №340 / 27.03.2024 г. за разрешение изработването на ПУП-ИПР и план за улична регулация за с. Веринско, общ. Ихтиман

Заповедед