Обявяване на проект за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР за ПИ 10029.300.443 в м. Дренов рът, с.Вакарел

 
ОбяваОбява