Заповед №197 / 20.02.2024 г. за разрешение изработването на ПУП-ИПР за с. Веринско, общ. Ихтиман

Заповед