Заповед № 144/08.02.2024г. на Кмета на Община Ихтиман за одобрение на ПУП-ИПРЗ за с. Поповци, общ. Ихтиман

Заповед Заповед