Заповед № 143/08.02.2024г. на Кмета на Община Ихтиман за одобрен ПУП-ИПРЗ за с. Пауново, общ. Ихтимант с проектен номер 389 по плана на с. Живково, общ. Ихтиман

ЗаповедЗаповед