Заповед № 142/08.02.2024г. на Кмета на Община Ихтиман за одобрен проект за измение на кадастрален план за имот с проектен номер 389 по плана на с. Живково, общ. Ихтиман

ЗаповедЗаповед