Обявление за обнародване в Държавен вестник от 19.01.2024г. на решение №24/30.11.2023г. на ОбС Ихтиман

Обявление