Механизъм за участие на гражданите и бизнеса в мониторинга и контрола по прилагане на инструментите на общинската администрация за подобряване на бизнес средата в района

Механизъм за участие на гражданите и бизнеса в мониторинга и контрола по прилагане на инструментите на общинската администрация за подобряване на бизнес средата в района – изтегли