Доклад от проведено проучване във връзка с възможностите за подобряване участието на обществеността и бизнеса в Община Ихтиман в процеса на мониторинг и контрола върху изпълняването на местната политика за подобряване на бизнес средата

Доклад от проведено проучване във връзка с възможностите за подобряване участието на обществеността и бизнеса в Община Ихтиман в процеса на мониторинг и контрола върху изпълняването на местната политика за подобряване на бизнес средата – изтегли