Анализ за потенциала в Община Ихтиман за подобряване на участието на гражданите и бизнеса в процеса на мониторинг, контрол и преформулиране на политиката и мерките за подобряване на бизнес средата на местно ниво

Анализ за потенциала в Община Ихтиман за подобряване на участието на гражданите и бизнеса в процеса на мониторинг, контрол и преформулиране на политиката и мерките за подобряване на бизнес средата на местно ниво – изтегли