Заповед РД-01-93/ 24.01.2024 на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Summary

Заповед на РЗИ във връзка с грипна епидемия на територията на Софийска област

Заповед на РЗИ

Заповед на РЗИ във връзка с грипна епидемия на територията на Софийска област

Заповед