Заповед №1885 / 14.12.2023 г. за одобрение на изменение на кадастрален план за с. Черньово, общ. Ихтиман

Заповед Заповед