Заповед №1929/20.12.2023 г. относно цифров модел план на с. Бърдо, общ. Ихтиман

ЗаповедЗаповед Заповед