Заповед №1932/22.12.2023 г. за одобрение на изменение на кадастрален план за с. Селянин, общ. Ихтиман

Заповед Заповед