Покана за сесия на Общински съвет – сесия №3 на 21.21.2023 г.

Покана за сесия на Общински съвет – сесия №3 на 21.21.2023 г. / Изтегли дневен ред