Покана за общински съвет – сесия №2 на 30.11.2023 г.

Покана за общински съвет – сесия №2 на 30.11.2023 г. / Изтегли дневен ред