Заповед №1706/16.11.23 за одобрение изменение на кадастрален план за с.Джамузовци, общ. Ихтиман

Заповед Заповед