Обявление за ПУП-ПЗ, с. Веринско – обединяване на 4 проекто имоти ПИ в един ПИ 10690.200.13

Обявление