Заповед №1679 / 10.11.2023г. за изменение на кадастрален план на кв.26, с. Веринско, общ. Ихтиман

Заповед
Заповед