Обявление на Проект за ПУП-ИПЗ за ПИ 32901.88.18 с отреждане „за Гробищен парк“ в м. „Геови върби“, гр. Ихтиман

Обявление