Първо заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман

Със Заповед №ОА-288/06.11.2023 г. на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решения №085-МИ, №089-МИ, №093-МИ, №092-МИ, №091-МИ, №090-МИ от 30.10.2023 г. и Решения №0116-МИ и №0117-МИ от 06.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия, Областния управител на Софийска област, СВИКВА:

заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман, което да се проведе на 14.11.2023 г. от 15:00 ч., в Големия салон на НЧ „Слънце“ – гр.Ихтиман със следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва, по реда на чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от новоизбраните кметове и общински съветници.
  2. Избор на председател на Общински съвет – Ихтиман.