Заповед №1635/03.11.2023 г. за разрешаване на изработване на проект за ПУП – План за регулация за с. Селянин, общ. Ихтиман

Заповед