Обявяване на заповед №1564 / 20.10.2023г. за одобряване на задание и разрешаване да се изготви проект ПУП-ПЗ за ПИ29338.82.39, с. Живково, общ. Ихтиман

Заповеди