Заповед №1560 / 19.10.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за гр. Ихтиман