Заповед №1482 / 03.10.23г за одобряване на кадастрален план за ПИ 17, м.Турска ливада, с.Вакарел, общ. Ихтиман

Заповед Заповед