Заповед №1483 / 03.10.2023 г. за одобрение изменение на кадастрален план за с. Селянин, общ. Ихтиман

ЗаповедЗаповед