Заповед № ТР-11 София / 26.09.2023 г. – Договор за изпълнението на обществената услуга за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Републиканската, Областната и Общинската транспортна схема, за срок от 6 месеца, считано от датата на настоящата заповед по линиите

Заповед
Заповед